Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

IGJ: onverantwoorde zorg in Apotheek Tholen

25-06-2019
Apotheek Tholen voldoet niet aan wet- en regelgeving en de professionele standaard, waardoor het risico bestaat op onverantwoorde zorg en gezondheidsschade. Dat meldt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).
IGJ: onverantwoorde zorg in Apotheek Tholen

De inspectie verwacht dat de gevestigde apotheker adequate maatregelen neemt, zodat binnen zes weken wel wordt voldaan aan alle eisen, en de risico’s voor patiënten zijn geëlimineerd.

Apotheek Tholen, die is gevestigd in een gezondheidscentrum, kreeg een aanwijzing na een inspectiebezoek in april. Toen bleek onder meer dat een onafhankelijke apothekersassistent niet aantoonbaar het etiket vóór terhandstelling controleerde op de juistheid van: naam patiënt, geneesmiddel, dosering en gebruik. Ook was de controle door een onafhankelijke medewerker van een nieuw aangemaakt profiel in de distributie- of instellingenmodule niet goed geregeld.

De inspectie stelde bij de voorraad morfine-ampullen en oxycodontabletten een verschil vast tussen de fysieke voorraad en de administratieve voorraad. Ook beschikte de apotheker niet over een actueel medicatieoverzicht van de ‘eigen’ apotheek, voor de terhandstelling aan incidentele patiënten, bijvoorbeeld van de omliggende apotheekhoudende huisartsenpraktijken.

Verder kon de apotheker, volgens de inspectie, niet aantoonbaar maken dat de instellingen van het apotheekinformatiesysteem (AIS) jaarlijks werden gecontroleerd. Genegeerde signalen over interacties en contra-indicaties waren ook niet aantoonbaar vastgelegd.

Medicatiebeoordelingen

In Apotheek Tholen werden in 2018 geen volledige medicatiebeoordelingen uitgevoerd. Wel zijn de patiënten die beschermd wonen in een multidisciplinair overleg besproken met de huisarts, een begeleider en de betrokken psychiater.

Apotheek Tholen werkt samen met Apotheek Weerijs te Rijsbergen en Apotheek De Spil in Halsteren, onder meer wat betreft central filling. Deze apotheken zijn van dezelfde eigenaar. Apotheek Tholen is ook een bereidende apotheek, maar die is door de inspectie niet getoetst.

Document acties

Back to top