Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Serie uitbreidingen geneesmiddelindicaties

PW36 - 05-09-2019
De Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) heeft een aantal uitbreidingen van geneesmiddelindicaties goedgekeurd.
Serie uitbreidingen geneesmiddelindicaties

Het normale, humane immuno­globuline voor intraveneuze toediening, Flebogamma DIF, is nu ook bestemd voor volwassenen, kinderen en adolescenten – van 2 tot 18 jaar – met secundaire immuundeficiënties die lijden aan ernstige of herhaalde infecties waarbij antimicrobiële therapie ineffectief is. En die een bewezen falen van een specifieke antilichaam hebben of waarbij het serumlevel van immunoglobuline G minder dan 4 g/L is. Daarnaast is het middel ook bedoeld voor patiënten in dezelfde leeftijdscategorieën die lijden aan de ziekte van Kawasaki, in combinatie met acetylsalicylzuur, chronische inflammatoire demyeliniserende poly­neuropathie (CIDP) of multifocale motorische neuropathie (MMN).

Het orale antidiabeticum dapa­gliflozine (Forxiga) is niet slechts geïndiceerd ter verbetering van de glycemische controle bij diabetes type 2, maar voor alle volwassen patiënten die hun ziekte onvoldoende onder controle hebben. Het geneesmiddel wordt gebruikt in combinatie met een dieet en beweging.

De tyrosinekinaseremmer Ibrutinib (Imbruvica) kan niet alleen als monotherapie, maar ook in combinatie met obinutuzumab ingezet worden bij de behandeling van voorheen onbehandelde chronische lymfatische leukemie (CLL) bij volwassenen. Verder is het middel in combinatie met rituximab ook geïndiceerd voor de behandeling van volwassen patiënten met macroglobulinemie van Waldenström, naast de bestaande indicatie als monotherapie.

Atezolizumab (Tecentriq) gecombineerd met nab-paclitaxel – paclitaxel als nanodeeltjes aan albumine gebonden – is inzetbaar bij de behandeling van volwassenen met niet chirurgisch te verwijderen, lokaal gevorderd of gemetastaseerd triple-negatieve mammacarcinoom met een PD-L1-expressie groter of gelijk aan 1% en die niet eerder chemotherapie voor gemetas­taseerde ziekte ontvingen.

Het combinatiepreparaat dapagliflozine+metformine (Xigduo) is niet langer slechts geïndiceerd ter verbetering van de glycemische controle bij patiënten van 18 jaar en ouder met diabetes type 2, maar voor de behandeling van alle volwassenen met deze ziekte als aanvulling op een dieet en beweging. Het gaat hierbij om patiënten die hun ziekte onvoldoende onder controle hebben bij gebruik van de maximaal tolereerbare dosis metformine, al dan niet in combinatie met andere antidiabetica.

Ceftaroline (Zinforo) is nu ook bestemd voor de behandeling van gecompliceerde infecties van de huid en weke delen evenals community acquired pneumonie bij neonaten en zuigelingen.

Document acties

Back to top