Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Ruim 20% vraagt herhaalmedicatie via internet

PW18 - 19-04-2019
Van de volwassenen in Nederland heeft 22% vorig jaar via internet herhaalmedicatie aangevraagd bij de huisarts. 12% maakte ook online een afspraak. Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
Ruim 20% vraagt herhaalmedicatie via internet

Van de ondervraagden gaf bijna de helft aan dat het mogelijk is om via internet bij de huisarts een herhaalrecept aan te vragen, een derde wist niet of dat kan. Van de groep die deze mogelijkheid heeft, gaf 45% aan dit ook weleens te doen, omgerekend is dit 22% van de volwassen bevolking.

Indien het mogelijk is om online herhaalmedicatie aan te vragen, maakt meer dan 50% van de 55- tot 75-jarigen hiervan gebruik, bij de volwassenen tot 55 jaar ligt dit tussen de 33 en 41%. Van de respondenten die niet de mogelijkheid hebben herhaalrecepten aan te vragen, niet weten of dat kan, of er nog geen gebruik van hebben gemaakt, zegt bijna twee derde bereid te zijn dit in de toekomst wel te doen. Met 26% zeggen volwassenen van 75 jaar of ouder het minst vaak dat zij daartoe bereid zijn, concludeert het CBS.

Bijna vier op de tien volwassenen zegt online een afspraak met de huisarts te kunnen maken; ongeveer een derde van deze groep maakt hiervan ook gebruik; dit is 12% van alle volwassenen. Vrouwen doen dit vaker (36%) dan mannen (29%), als deze mogelijkheid er is. In totaal is 64% van de respondenten die online geen afspraken met de huisarts maken of deze niet kunnen maken, bereid dit in de toekomst wel te doen.

Een kwart van de volwassenen zegt via mail of website met vragen of klachten bij de huisarts te kunnen komen. 9% geeft aan dat dit ook via een videogesprek kan. Ruim een op de vijf die op de hoogte is van de mogelijkheid om te mailen doet dit wel eens. Bijna een op de acht neemt weleens contact op met de huisarts via een videogesprek. Op de totale volwassen bevolking gaat het om respectievelijk 5 en 1%.

 

 

Document acties

Back to top