Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

RIVM: maatregelen tekorten nog onvoldoende

12-12-2019
Geneesmiddelen importeren uit het buitenland en het meldpunt voor tekorten beperken de gevolgen voor patiënten, maar lossen het ontstaan van tekorten niet op. Dat blijkt uit een evaluatie van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).
RIVM: maatregelen tekorten nog onvoldoende

De 27 maatregelen die de Werkgroep Geneesmiddelentekorten in 2017 heeft voorgesteld voor het verkleinen van geneesmiddeltekorten hebben volgens het RIVM “nauwelijks” effect. De huidige maatregelen zijn vooral nationaal en grijpen slechts in op een beperkt deel van de productieketen, en beslaan ook maar een klein deel van de complexe en internationale dynamiek waardoor tekorten worden veroorzaakt.

Uit de interviews met groothandels en fabrikanten zou blijken dat de manier waarop maatregelen zijn geformuleerd soms een wantrouwen spreekt over de bereidheid tot leveren, concludeert het RIVM. Volgens de geïnterviewden is het juist in het eigen belang van de leverancier om te leveren.

Voor het voorkomen van tekorten zijn inmiddels extra maatregelen voorgesteld, zoals het aanleggen van grotere voorraden. Andere mogelijke maatregelen zijn het wereldwijd inzichtelijk maken van vraag en aanbod van geneesmiddelen, en binnen de EU gaan werken met een gestandaardiseerde meldprocedure.

Meer onderzoek

Het RIVM adviseert de Werkgroep Geneesmiddelentekorten intensiever te gaan samenwerken binnen Europa om tekorten terug te dringen, aangezien de oorzaken veelal buiten de eigen landsgrenzen liggen. Ook is meer onderzoek nodig om vast te kunnen stellen welke voorgestelde maatregelen kunnen helpen, aldus het RIVM.

 

 

 

Document acties

Back to top