Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Patiënten ontevreden over afhandeling klacht

PW46 - 14-11-2019
Van de patiënten die klagen over een zorgverlener of instelling is de helft niet tevreden over de afhandeling. Dat geldt voor patiënten die klagen bij de zorgverlener en voor patiënten die schriftelijk een klacht indienen bij óf een klachtenfunctionaris óf een geschillencommissie. Dat blijkt uit onderzoek van Patiëntenfederatie Nederland onder achtduizend patiënten van het eigen panel.
Patiënten ontevreden over afhandeling klacht

Van de patiënten die niet tevreden waren over de zorg(verlener), zegt bijna 60% dat ze dit kenbaar hebben gemaakt. De rest heeft niets gedaan, bijvoorbeeld omdat ze de zorgverlener later nog nodig hebben.

Patiënten die wel klaagden, bespraken de onvrede veelal met de betrokken zorgverlener, maar meer dan de helft was niet tevreden over de uitkomst. Wie het vervolgens hogerop zocht, bleef in meer dan de helft van de gevallen eveneens met onvrede zitten.

Document acties

gearchiveerd onder: Patientenfederatie Nederland, klagen
Back to top