Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Overheidsbijdrage lonen blijft strijdpunt rond cao

PW48 - 22-11-2019
Omdat zorgverzekeraars de apotheektarieven niet verhogen met de overheidsbijdrage in loonkosten is het niet mogelijk apotheekpersoneel een marktconform salaris te betalen, stellen cao-partijen. Zorgverzekeraars geven aan deze loonontwikkeling wel mee te nemen in de contracten.
Overheidsbijdrage lonen blijft strijdpunt rond cao

De cao-partijen in de apotheekbranche hebben minister Bruno Bruins van Medische Zorg begin september een brandbrief gestuurd, waarin zij dringend aandacht vragen voor de loonontwikkeling in de openbare farmacie. Zorgverzekeraars zouden de ‘overheidsbijdrage in de loonontwikkeling’ (OVA) al jaren niet meenemen in de apotheekcontracten, schrijven de werkgeversorganisaties Vereniging Zelfstandige Apotheken (VZA) en de Associatie van Ketenapotheken (ASKA) en de vakbonden FNV en CNV in hun brief aan de minister. Deze bijdrage in loonkosten stelt Bruins jaarlijks beschikbaar om werknemers in de zorg een loonsverhoging te geven.

Zolang zorgverzekeraars geen duidelijke toezeggingen doen de tarieven te verhogen met het jaarlijkse OVA-percentage en dat ook zichtbaar maken in de contracten, blijven de onderhandelingen over een nieuwe Cao Apotheken opgeschort, stellen de cao-partijen.

Kamervragen

Vakbonden en werkgevers hopen dat Bruins druk gaat uitoefenen op de zorgverzekeraars, maar de minister stelde begin deze week, in antwoord op Kamervragen over de brandbrief, dat hij niet kan aangeven of en zo ja welke zorgverzekeraars in de overeengekomen tarieven afwijken van de door hem vastgestelde overheidsbijdrage in de loonkosten. “Ik ben geen partij in de onderhandelingen over tarieven tussen zorgverzekeraars en apotheken en wil niet treden in privaatrechtelijke onderhandelingen”, aldus Bruins.

In zijn reactie benadrukt de minister dat hij het belangrijk vindt dat zorgverzekeraars en apotheken afspraken maken waarmee de arbeidsvoorwaarden ook betaald kunnen worden. De cao-partijen beraden zich momenteel op de reactie van Bruins.

Volumegroei

Zorgverzekeraar Zilveren Kruis laat in een reactie weten sinds de invoering van de vrije tarieven in 2012 altijd de loonkostenontwikkeling mee te nemen in de onderhandelingen met apotheken. “Wij hebben nu driejarige contracten afgesloten voor de periode 2018-2020, over 2021 kunnen we nog niets zeggen over de tarieven”, aldus een woordvoerder.

Ook Menzis geeft aan zich niet te herkennen in de kritiek van de cao-partijen. Volgens de zorgverzekeraar komen de apotheektarieven altijd tot stand op basis van diverse factoren, zoals inflatiecorrectie en de overheidsbijdragen in de arbeidskosten. Verder benadrukt de woordvoerder van Menzis dat apotheken door de volumegroei aan receptregels voldoende marge maken om het personeel zelf een “fatsoenlijk loon” te bieden. “Apothekers hebben het gelukkig niet slecht en dienen hun personeel gewoon een eerlijke loonsverhoging te geven waar ze recht op hebben. Anders gaan personeelstekorten een groot probleem worden.”

De OVA en loonontwikkeling zijn ook onderdeel van het tarief dat CZ afspreekt met apotheken, maar de zorgverzekeraar merkt daarbij op dat uiteindelijk verschillende elementen de hoogte bepalen van het tarief.

 

Document acties

gearchiveerd onder: loonkosten, cao
Back to top