Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Bètablokkers niet onthouden bij COPD en hartprobleem

22-11-2019
Gebaseerd op het gelimiteerde aantal onderzoeken naar het gebruik van bètablokkers door patiënten met COPD, lijkt het aantal exacerbaties niet toe- of af te nemen.
Bètablokkers niet onthouden bij COPD en hartprobleem

Bètablokkers mogen niet onthouden worden aan patiënten met COPD met cardiovasculaire aandoeningen, vooral als een gunstig effect op sterfte is aangetoond. Dit is de conclusie van een review van vijftien studies naar het gebruik van bètablokkers en exacerbaties bij COPD. Zeven onderzoeken toonden aan dat de frequentie van exacerbaties niet toenam bij gebruik van een bètablokker, zeven onderzoeken toonden een afname aan en een onderzoek liet tegenstrijdige resultaten zien. Gerandomiseerd placebogecontroleerd onderzoek, dat op dit moment wordt uitgevoerd, zou meer duidelijkheid kunnen geven.

In het verleden waren bètablokkers gecontra-indiceerd bij COPD omdat men dacht dat ze het aantal exacerbaties deden toenemen. Dierexperimentele onderzoek suggereert dat bepaalde bètablokkers, zoals betaxolol en sotalol, als inverse agonisten op de β2-receptor werken en het aantal β2-receptoren upreguleren. Bij COPD zijn deze receptoren mogelijk juist gedownreguleerd door de sympathicomimetische status bij COPD, hetgeen leidt tot bronchoconstrictie en symptomatische exacerbaties.

[Ann Pharmacother. 2019;53(12):1249-5]

Document acties

Back to top