Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Ouderen ervaren slechte communicatie zorgverleners

23-09-2019
Ouderen die nog zelfstandig thuis wonen vinden de samenwerking tussen zorgverleners vaak niet goed. Ruim één op de drie vindt de onderlinge communicatie redelijk, matig of slecht. Dat blijkt uit onderzoek van Patiëntenfederatie Nederland, die ook het belang benadrukt van een jaarlijkse medicatiebeoordeling door de apotheker.
Ouderen ervaren slechte communicatie zorgverleners

Ouderen geven aan dat ze behoefte hebben aan een veilige leefomgeving, liefst met veel contact met andere ouderen en als het nodig is met zorgverleners, schrijft Patiëntenfederatie Nederland in een brief aan de Tweede Kamer. Maar volgens de respondenten uit een ouderenpanel van ruim zesduizend 65-plussers kan de afstemming tussen zorgverleners beter; de ouderen krijgen vaak tegenstrijdige signalen over de verzorging. Ook worden afspraken van zorgverleners over de planning in één op de vijf gevallen niet of soms nagekomen.

Patiëntenfederatie Nederland vindt dat de samenwerking en communicatie tussen hulp- en zorgverleners moet verbeteren. Ouderen moeten er op kunnen vertrouwen dat wat is afgesproken ook wordt nagekomen.

Ook het gebruik van geneesmiddelen speelt, volgens de patiëntenfederatie, een rol bij het welbevinden van ouderen die nog thuis wonen. Ongeveer vier op de tien ouderen die meer dan vijf medicijnen gebruikt, geeft aan geen medicatiebeoordeling met de apotheker te hebben gehad.

Volgens Patiëntenfederatie Nederland kan voor iedereen die meerdere medicijnen gebruikt een vorm van medicatiebeoordeling worden geboden. Ook is het belangrijk dat medicijngebruik van ouderen minimaal één keer per jaar wordt geëvalueerd.

In haar brief roept de patiëntenfederatie minister Bruins van Medische Zorg op om te bevorderen dat voorschrijvers en apothekers patiënten en of hun vertegenwoordigers actief uitnodigen om de medicatie samen te bekijken.

Document acties

Back to top