Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Nictiz adviseert werkwijze voor labresultaten

PW19 - 26-04-2019
Voor het uitwisselen van labgegevens tussen apotheken en laboratoria is een landelijk dekkende infrastructuur nodig. Het scenario waarbij een apotheker via het Landelijk Schakelpunt (LSP) gegevens zelf ophaalt uit het XDS-systeem van het laboratorium is daarvoor het meest geschikt, concludeert Nictiz uit eigen onderzoek.
Nictiz adviseert werkwijze voor labresultaten

Nictiz onderzocht zes verschillende infrastructurele scenario’s voor het uitwisselen van laboratoriumresultaten tussen openbare apotheken of ziekenhuisapotheken en laboratoria. Sommige blijken niet toekomstbestendig of landelijk toepasbaar te zijn. Zo krijgt een apotheker bij het scenario ‘Raadplegen labtesten via viewer’ de labgegevens niet digitaal waardoor geautomatiseerde medicatiebewaking onmogelijk is, concludeert Nictiz. Ook weet een apotheker niet bij welke laboratoria de labgegevens van zijn patiënten te vinden zijn.

Bij het scenario ‘Ophalen middels LSP en XDS-repository’ is dit volgens Nictiz wel mogelijk. Een belangrijk kenmerk van deze werkwijze is dat apothekers recente en historische labdata elektronisch kunnen ophalen bij alle Nederlandse laboratoria met het standaarbericht ‘lab2zorg’ uit de Informatiestandaard Labuitwisseling van Nictiz.

Ook sturen laboratoria labresultaten 24/7 elektronisch naar apotheken en hebben zij hun coderingen geharmoniseerd conform de Nederlandse Labcodeset. Ten slotte maken bij dit scenario de apotheek- en laboratoriumsystemen gebruik van een modern HL07-standaardbericht.

Labgegevens uitwisselen is essentieel voor optimale medicatiebewaking door apothekers, benadrukt Nictiz. Om dit mogelijk te maken heeft Nictiz het Lab2zorg-bericht ontwikkeld en beschikbaar gesteld, dat laboratoria en apotheken kunnen inbouwen in hun systemen voor het uitwisselen van labgegevens.

 

Document acties

gearchiveerd onder: Labwaarden, LSP, Gegevensuitwisseling
Back to top