Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Kosten hulpmiddelen en huisartsenzorg stijgen

PW31/32 - 16-07-2019
De uitgaven aan het basispakket stijgen in 2019 naar verwachting met 2,1 miljard euro (4,6%) naar 46,4 miljard in vergelijking met 2018. Zorgverzekeraars voorspellen met name bij hulpmiddelen en huisartsenzorg een toename van de kosten. Dit blijkt uit de Zorgcijfers Monitor van Zorginstituut Nederland.
Kosten hulpmiddelen en huisartsenzorg stijgen

Volgens de ramingen van de zorgverzekeraars stijgen de uitgaven aan huisartsenzorg dit jaar met 6,8% ten opzichte van 2018 tot € 3,7 miljard. Deze kostenstijging weerspiegelt de afspraken van het Hoofdlijnenakkoord huisartsenzorg uit 2018 om zorg dichterbij de patiënt te organiseren, aldus het Zorginstituut. De kosten voor farmaceutische zorg stijgen in 2019 met 5,2% (€ 241 miljoen ) tot € 4,9 miljard.

In de Zorgcijfers Monitor beschrijft Zorginstituut Nederland de opvallende ontwikkelingen in het eerste kwartaal van 2019, op basis van de jaarramingen van zorgverzekeraars. Ook spreekt het instituut een prognose uit over de verwachte kosten van het verzekerde pakket voor het hele jaar.

Kosten voor hulpmiddelenzorg stijgen naar verwachting in 2019 met 7,3% (€ 110 miljoen) het hardst tot € 1,6 miljard. Dit wordt onder meer veroorzaakt voor de verhoging van het lage btw-tarief van 6% naar 9% begin dit jaar, en een verwachte verdere stijging van diabeteshulpmiddelen. Deze stijging komt voornamelijk door de opname in het basispakket van de Flash Glucose Monitor (FGM – FreeStyle Libre), een bloedglucosemeter die met een sensor de waarde scant. Dit apparaat wordt sinds medio 2018 vergoed voor vier groepen diabetespatiënten, met terugwerkende kracht tot 27 november 2017. Het merendeel van de zorgverzekeraars verwacht een flinke toename van het aantal gebruikers van de FGM in 2019.

Medisch specialistische zorg

Ongeveer de helft van de kosten van het basispakket is medisch specialistische zorg. Hieraan wordt naar verwachting dit jaar € 23,8 miljard uitgegeven: een stijging met 3,6% ten opzichte van 2018 (€ 22,9 miljard).

Zorginstituut Nederland beheert de fondsen voor de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet langdurig zorg (Wlz). Daaruit wordt ongeveer 50% van het basispakket en alle langdurige zorg betaald. Aan de hand van de zorgdeclaraties van zorgverzekeraars en zorgkantoren monitort het Zorginstituut de kostenontwikkelingen en publiceert elk kwartaal hierover.

Document acties

gearchiveerd onder: Basispakket, Huisartsenzorg, Hulpmiddelen
Back to top