Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

‘Bossche apotheek brengt patiënten in gevaar’

15-07-2019
In de Medsen Apotheek Kooikersweg in ’s-Hertogenbosch lopen patiënten risico op gezondheidsschade doordat de apotheek niet voldoet aan de richtlijnen en beroepsnormen. Van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) moet de apotheek binnen vier weken orde op zaken stellen.
‘Bossche apotheek brengt patiënten in gevaar’

De inspectie heeft geprobeerd haar bezoek op 14 mei 2019 een dag daarvoor aan te kondigen, maar de telefoon werd in Medsen Apotheek Kooikersweg ondanks verschillende pogingen niet opgenomen. Bij de inspectie bleek onder meer dat de apotheker niet aantoonbaar een eindcontrole uitvoert op de recepten, en de controlerende apothekersassistent vaak ook degene is die de recepten heeft aangeschreven. Verder ontbrak de controleparagraaf op veel recepten.

Bij het aanmaken van nieuwe profielen in de distributie- of instellingenmodule of het wijzigen in de buffer vindt geen controle plaats door een tweede assistent. Ook is bij de controle gebleken dat de beoordeling en afhandeling van medicatiebewakingssignalen niet aantoonbaar wordt vastgelegd, zodat deze ook niet gemakkelijk digitaal oproepbaar zijn.

De aanvullende controle bij recepten voor kinderen was ook niet op orde in Apotheek Kooikersweg: bij recepten voor kinderen tot twaalf jaar ontbreekt het gewicht/lichaamsoppervlak of minimaal één aantoonbare (handmatige) dosisberekening.

Medsen Apotheek Kooikersweg is met ingang van 1 mei 2019 samengegaan met Apotheek Helftheuvel, die sinds 1 april is overgenomen door Medsen. Hierna is volgens de IGJ onder het personeel veel onrust ontstaan en uitval vanwege ziekte. Tijdens het bezoek waren tijdelijke apothekers en apothekersassistenten aanwezig, maar ondanks deze extra medewerkers was de werkdruk hoog, de wachttijd aan de balie lang en was de apotheek telefonisch soms onbereikbaar. Medsen Apotheek Kooikersweg heeft inmiddels drie uitdeelposten.

Risico’s elimineren

Punten van aandacht in deze apotheek zijn volgens de inspectie: de continuïteit van zorg, met name van kwetsbare, oudere patiënten die een medicatierol ontvangen, patiënten met ontslagrecepten en patiënten die buiten een straal van drie kilometer wonen en hun geneesmiddelen niet meer bezorgd krijgen. Ook is tijdens het bezoek vastgesteld dat op de etiketten niet de naam staat vermeld van de huidige gevestigde apotheker.

De IGJ verwacht dat de gevestigde apotheker adequate maatregelen neemt, zodat binnen vier weken voldaan wordt aan de geldende wet- en regelgeving en de professionele standaard, en de risico’s voor patiënten zijn geëlimineerd.

 

Document acties

Back to top