Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Informatie over teratogeniciteit retinoiden aangepast

PW51/52 - 17-12-2019
Het Europees geneesmiddelbewakingscomité (PRAC) van het EMA heeft relevante gegevens over de veiligheid van retinoïden beoordeeld.
Informatie over teratogeniciteit retinoiden aangepast

Op basis daarvan is de informatie voor zorgverleners en voor patiënten over de teratogeniciteit van retinoïden en over neuropsychiatrische stoornissen aangepast. De (nieuwe) adviezen zijn: orale retinoïden mogen niet worden gebruikt tijdens de zwangerschap, met één uitzondering: een oncologische indicatie als de klinische toestand van de vrouw dit noodzakelijk maakt.

Bij alle vrouwen die kinderen kunnen krijgen moet de orale retinoïden acitretine, alitretinoïne en isotretinoïne worden gebruikt in overeenstemming met de voorwaarden van het zwangerschapspreventieprogramma. Zorgverleners moeten de patiënt voor het voorschrijven over de risico’s inlichten aan de hand van het herziene informatiemateriaal. Uit voorzorg zijn ook topicale retinoïden gecontra-indiceerd bij zwangere vrouwen en vrouwen met een kinderwens.

Omdat bij patiënten die orale retinoïden gebruiken zeldzame gevallen van depressie en verergering van depressie, angst en stemmingsstoornissen zijn gemeld, moeten patiënten die orale retinoïden gebruiken ook geïnformeerd worden dat hun gemoedstoestand of gedrag kan veranderen. Zorgverleners moeten patiënten die orale retinoïden gebruiken controleren op symptomen van depressie.

Document acties

gearchiveerd onder: retinoiden
Back to top