Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Herbeoordeling tofacitinib vanwege longembolieën

PW22/23 - 29-05-2019
De Pharmacovigilance Risk Assess­ment Committee (PRAC) van het Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA) is een herbeoordeling gestart van het geneesmiddel tofacitinib (Xeljanz).
Herbeoordeling tofacitinib vanwege longembolieën

Gedurende de periode van herbeoordeling adviseert de PRAC een tweemaal daagse dosis van 10 mg tofacitinib niet voor te schrijven bij patiënten die een verhoogd risico hebben op longembolieën. Hieronder vallen patiënten met trombose, een erfelijk vorm van een bloedstollingsaandoening, hartfalen, kanker, patiënten die een grote operatie ondergaan en gebruikers van gecombineerde hormonale anticonceptiva of hormoonvervangende therapie.

Artsen wordt geadviseerd om bij de afweging om tofacitinib 10 mg tweemaal daags voor te schrijven ook rekening te houden met andere risicofactoren op het ontstaan van een longembolie zoals overgewicht, roken, immobiliteit en een hogere leeftijd. Als inductietherapie bij colitis ulcerosa wordt het middel in een dosis van 10 mg tweemaal daags gebruikt. Bij reumatoïde artritis en artritis psoriatica is tweemaal daags 5 mg de standaarddosering.

Het advies van de PRAC volgt naar aanleiding van resultaten uit een lopende studie met tofacitinib in reumapatiënten, waarbij longembolieën en overlijden vaker voorkwamen bij gebruik van tweemaal daags 10 mg. Betrokken zorgverleners ontvangen eind mei een brief met daarin informatie over de risico’s van dit middel en de tijdelijke maatregelen.

Document acties

gearchiveerd onder: PRAC, Tofacitinib
Back to top