Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

‘Gedragscode gezondheidsonderzoek is verouderd'

PW24 - 28-05-2019
Omdat gezondheidsgegevens tegenwoordig afkomstig zijn uit veel meer verschillende bronnen is het noodzakelijk de ‘Gedragscode gezondheidsonderzoek’ snel te herzien. Dat stellen het Nivel en de Stichting MedLaw Consult (MLC) Foundation op basis van eigen onderzoek.
‘Gedragscode gezondheidsonderzoek is verouderd'

De huidige ‘Gedragscode gezondheidsonderzoek’ van Federa-COREON, een praktische vertaling van wet- en regelgeving omtrent gezondheidsonderzoek, stamt uit 2004 en is niet meer actueel, concluderen Nivel en MLC Foundation op basis van interviews met onder meer onderzoekers, onderzoeksorganisaties en vertegenwoordigers van patiënten. Federa-COREON is een interdisciplinair samenwerkingsverband van achtduizend onderzoekers in de gezondheidszorg.

Praktische richtlijnen voor het verwerken van persoonsgegevens bij gezondheidsonderzoek zijn in de huidige tijd meer dan ooit van belang. Volgens Nivel en MLC Foundation is na vijftien jaar herziening van de gedragscode dan ook noodzakelijk, omdat gezondheidsgegevens afkomstig zijn uit veel verschillende bronnen en er hogere eisen worden gesteld aan de validiteit en reproduceerbaarheid van gezondheidsonderzoek. 

Daarnaast zijn vorig jaar de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Nederlandse uitvoeringswet die hierop betrekking heeft (UAVG) van kracht geworden, in plaats van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Smartphones en apps

Herziening van de gedragscode wordt door iedere respondent onderschreven, maar over de gewenste reikwijdte van nieuwe richtlijnen bestaan verschillen van inzicht, bijvoorbeeld over de precieze doelgroep en het type onderzoek.

Nivel en MLC Foundation adviseren om in een nieuwe code ook de gegevensverwerking via nieuwe media – apps, smartphones, social media – voor medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen op te nemen. Verder geven de onderzoekers in het rapport een voorzet hoe de verschillende inzichten kunnen worden overbrugd. 

Document acties

gearchiveerd onder: Onderzoek
Back to top