Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Geen ernstige bijwerkingen na Rijksvaccinaties

PW49 - 27-11-2019
Over de vaccins in het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) heeft Bijwerkingencentrum Lareb vorig jaar 1519 meldingen ontvangen van mogelijke bijwerkingen. De griepvaccinaties zorgden voor 491 meldingen. Naar aanleiding van beide vaccinatieprogramma’s zijn geen nieuwe of verontrustende bijwerkingen gevonden.
Geen ernstige bijwerkingen na Rijksvaccinaties

De 1519 meldingen over RVP-vaccinaties betroffen 5208 mogelijke bijwerkingen, bij de griepvaccinaties waren dat er 2074. De meest gemelde bijwerkingen na een RVP-vaccinatie zijn bekende klachten zoals koorts, reacties op de prikplaats en huilen. Ook in voorgaande jaren werden deze het meest gemeld. Ontstekingsreacties op de prikplaats, koorts, vermoeidheid, hoofd- en spierpijn werden na een griepvaccinatie het meest gemeld.

Een groep die het griepvaccin kreeg nam ook deel aan Lareb Intensive Monitoring (LIM), een online onderzoek waarbij informatie verzameld wordt over bijwerkingen van een geneesmiddel of vaccin. De in totaal 302 deelnemers aan dit onderzoek noemden 644 bijwerkingen.

84% van de meldingen na RVP-vaccinaties is gedaan door ouders of de gevaccineerde zelf, en 16% door zorgverleners. Ook bij de griepvaccinaties kwam 91% van de meldingen van gevaccineerden zelf.

Stijging aantal meldingen

Het totaal aantal meldingen na de RVP-vaccinaties steeg met 136 in vergelijking met 2017, maar het aantal genoemde bijwerkingen is lager. De stijging komt door de vaccinatie-inhaalcampagne tegen meningokokken. Het aantal meldingen na een griepvaccinatie steeg van 230 naar 491. Een mogelijke verklaring hiervoor is meer aandacht voor de (griep)vaccinatie in de media, maar er kunnen na griepvaccinaties ook vaker bijwerkingen zijn opgetreden vergeleken met vorig jaar.

Lareb benadrukt dat het aantal bijwerkingen geen maat is voor hoe vaak bijwerkingen voorkomen. Het meldgedrag wordt namelijk beïnvloed door meerdere factoren, zoals media-aandacht en voorlichtingsactiviteiten.

Document acties

gearchiveerd onder: rijksvaccinatieprogramma(RVP)
Back to top