Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Frauderende apotheker geschorst uit BIG-register

15-08-2019
Het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg in Eindhoven heeft een Limburgse apotheker, voorheen bestuurder van Verenigde Apotheken Limburg (VAL), geschrapt uit het BIG-register vanwege het omzeilen van het preferentiebeleid.
Frauderende apotheker geschorst uit BIG-register

Twee zorgverzekeraars hadden een klacht ingediend tegen de apotheker vanwege het laten ontwikkelen van software waarmee onjuiste declaraties werden ingediend. Bij het verstrekken van een niet-preferent geneesmiddel werd met deze softwaretool automatisch het preferente product gedeclareerd. Aldus werden in totaal ruim 3 miljoen onjuiste ‘omgekatte’ declaraties verstuurd naar zorgverzekeraars.

Het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg in Eindhoven verklaart de klachten gegrond en legt de apotheker de zwaarst mogelijke straf op: zijn bevoegdheden als apotheker zijn per direct ingetrokken. Door zijn handelen heeft de apotheker het vertrouwen in de beroepsgroep ernstig geschaad, aldus het college. De apotheker was bestuurder van apothekersorganisatie VAL, eigenaar van dertig apotheken. De declaraties van deze apotheken werden verzonden via het computersysteem van VAL.

De apotheker betwist dat er sprake is van zorgfraude, omdat de patiënten volgens hem geen nadeel hebben ondervonden. Maar het college benadrukt dat door zijn toedoen systematisch, bewust en over een lange periode grootschalig onjuist is gedeclareerd. Uit de stukken zou ook blijken dat de apotheker “willens en wetens zijn frauduleuze handelswijze heeft voortgezet”, ook nadat een van de zorgverzekeraars een onderzoek was gestart naar zijn declaraties, aldus het college.

Geldboete

De rechtbank Rotterdam veroordeelde VAL vorig jaar tot een geldboete van € 250.000 wegens valsheid in geschrifte. De apotheker en eigenaar van de apothekersorganisatie kreeg een taakstraf van 180 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van een jaar opgelegd. Zijn zoon, mede-eigenaar van VAL, werd vrijgesproken. Volgens de rechtbank is niet bewezen dat VAL zich schuldig heeft gemaakt aan oplichting.

Document acties

Back to top