Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Bruins: markt faalt bij ontwikkeling nieuwe antibiotica

13-08-2019
Er is in zekere mate sprake van marktfalen waar het gaat om de ontwikkeling van nieuwe antibiotica. Dat schrijft minister Bruno Bruins van Medische Zorg in antwoord op Kamervragen. Volgens Bruins is het voor de farmaceutische industrie lastig producten te ontwikkelen, “waarvan de bedoeling is dat ze niet worden ingezet”.
Bruins: markt faalt bij ontwikkeling nieuwe antibiotica

De minister spreekt van een “heel grote en complexe opgave” waarover voortdurend in diverse internationale gremia wordt gesproken. “De vraag is welke prikkels mogelijk zijn om de industrie te bewegen te investeren in de ontwikkeling van nieuwe antibiotica. Dat is een vraag waar nog geen antwoord op is gevonden”, aldus Bruins, die verzekert dat de wereldwijd toenemende antibioticaresistentie hoog op zijn agenda staat.

Volgens hem moet niet per definitie gekeken worden naar meer bescherming voor de industrie (in termen van intellectueel eigendomsrecht), maar ook in meer marktzekerheid door het gebruik van alternatieve financieringsmodellen. In het Verenigd Koninkrijk en Zweden worden dergelijke initiatieven al genomen, schrijft Bruins. Hij ziet ook het belang van publieke investeringen in onderzoek naar en de ontwikkeling van nieuwe antibiotica en alternatieve behandeltherapieën.

Wat betreft de antibioticaresistentie in Nederland spreekt de minister over een redelijk stabiele situatie, hoewel bij sommige bacteriesoorten, zoals klebsiella pneumoniae de resistentie langzaam toeneemt. “Dit is een zorgelijke ontwikkeling.” In vergelijking met veel andere landen zijn de antibioticaresistentieniveaus in Nederland echter laag, verzekert Bruins.

Investeringen

Het ministerie van VWS investeert op nationaal gebied in het Netherlands Antibiotica Development Platform (NADP), het project Novel Antibacterial Compounds and Therapies Antagonizing Resistance (NACTAR), en op internationaal gebied in het Global Antibiotics Research and Development Partnership (GARDP). Binnen GARDP werken publieke en private partijen samen aan de ontwikkeling van nieuwe antibiotica.

Bruins: “Het gaat om relatief bescheiden bedragen als men kijkt wat nodig is om een nieuw medicijn te ontwikkelen en om tegemoet te komen aan de noden van lage- en middeninkomenslanden.”

Document acties

Back to top