Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Forse stijging kosten personeel zorginstellingen

17-12-2019
De kosten van het inhuren van medewerkers vormt een steeds groter deel van de bedrijfslasten voor zorginstellingen: tussen 2015 en 2018 was sprake van een stijging van 49%. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) over de financiën van zorginstellingen.
Forse stijging kosten personeel zorginstellingen

In de periode 2015-2018 namen de totale bedrijfslasten van de vier grootste zorgsectoren – ziekenhuizen, de verpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorginstellingen, de gehandicaptenzorg en de geestelijke gezondheidszorg met overnachting – sterker toe dan de bedrijfsopbrengsten.

Bijna drie kwart van de stijging van de bedrijfslasten in deze periode is toe te schrijven aan een toename van de personeelskosten. Vooral de uitgaven voor personeel dat niet in loondienst is, zoals uitzendkrachten, gedetacheerd personeel en zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers), zijn toegenomen, aldus het CBS. De kosten van het vaste personeel stegen tussen 2015 en 2018 met 9%, tot € 37,2 miljard in 2018.

De kosten van het ingehuurde personeel namen in dezelfde periode tot € 2,7 miljard.

Het resultaat voor belastingen van drie van de vier grootste zorgsectoren was in 2018 lager dan in 2017, onder meer door de relatief sterke stijging van de kosten van de inhuur van personeel. In de geestelijke gezondheidszorg was de daling met 80% het grootst. Hierdoor was het resultaat in deze sector nog maar net positief. Het minst sterk was de daling bij de ziekenhuizen: 3%.

Document acties

Back to top