Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

EMA: medicatiebewaking Europa is effectief

18-12-2019
Europa kent een sterk en effectief geneesmiddelenbewakingssysteem dat een positieve invloed heeft op de volksgezondheid. Dat concludeert het Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA) in een rapport over de periode 2015-2018.
EMA: medicatiebewaking Europa is effectief

Jaarlijks zijn meer dan 500 nieuwe en bijgewerkte bewakingssystemen onder de loep genomen door EMA’s PRAC (Pharmacovigilance Risk Assessment Committee) en nog eens 7000 door de lidstaten van de EU zelf. In genoemde periode werden verder een kleine 9000 signalen over veiligheidsproblemen met geneesmiddelen geëvalueerd door het EMA; eenzelfde aantal werd door de lidstaten behandeld.     

De Eudravigilance-databank van meldingen over mogelijke bijwerkingen werd versterkt en de manier waarop periodieke veiligheidsrapportages worden afgehandeld, is aanmerkelijk versimpeld en verbeterd. Ook zijn criteria opgesteld voor het houden van een publieke hoorzitting over ernstige bijwerkingen van bepaalde geneesmiddelen. De twee hoorzittingen die tot dusver plaatsvonden – voor valproaat in 2017 en de chinolonen en fluorchinolonen antibiotica in 2018 – worden als succesvol bestempeld.

De zogeheten Artikel 57-databank van alle in Europa geregistreerde geneesmiddelen bevat inmiddels 800.000 producten.             

Document acties

Back to top