Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Forse stijging kosten MS-geneesmiddelen

PW26 - 18-06-2019
De kosten van geneesmiddelen voor multiple sclerose (MS) die uit het basispakket worden vergoed zijn in vijf jaar gestegen van € 99 miljoen naar € 135 miljoen. Ook is het aantal gebruikers van deze medicatie relatief sterker toegenomen dan het aantal patiënten met MS. Dat blijkt uit de eerste monitor over MS-geneesmiddelen van Zorginstituut Nederland.
Forse stijging kosten MS-geneesmiddelen

Van de gebruikers van MS-medicatie zal 30 tot 40% in elk geval binnen vijf jaar overstappen op een ander MS-geneesmiddel. Verder verwacht het Zorginstituut dat in elk geval binnen twee jaar, twee nieuwe MS-geneesmiddelen op de markt komen, namelijk siponimod en ozanimod.

Neurologen kregen de afgelopen jaren veel nieuwe geneesmiddelen ter beschikking voor de behandeling van MS, naar verwachting zullen dat er de komende jaren nog meer worden, aldus het Zorginstituut.

De toelating van veel nieuwe MS-geneesmiddelen tot het basispakket in relatief korte tijd, waarvan de (langer termijn)uitkomsten niet inzichtelijk zijn, was dan ook een belangrijke aanleiding om deze monitor te publiceren.

De ‘Monitor MS-geneesmiddelen’ beschrijft verder dat het MS-register in opbouw is en landelijk wordt uitgerold, maar op dit moment nog onvoldoende gevuld is om (klinische) uitkomstgegevens mee te nemen. In een volgende editie van de monitor verwacht het Zorginstituut deze gegevens wel mee te kunnen nemen en meer duiding te kunnen geven aan het al dan niet gepast gebruik van MS-medicatie in Nederland.

Deze eerste monitor MS-geneesmiddelen geeft op basis van declaratiegegevens inzicht in het aantal gebruikers en de kosten van deze medicatie in Nederland in de jaren 2012-2016. Ook brengt de monitor het switchen in beeld tussen de verschillende MS-geneesmiddelen.

Document acties

Back to top