Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Europa verplicht publicatie uitkomsten klinische studies

03-07-2019
Onderzoekers in de Europese Unie die klinische studies uitvoeren zijn verplicht een samenvatting van de uitkomsten te publiceren in de EU Clinical Trials Database (EudraCT). Openheid over onderzoeksresultaten, of ze nu positief of negatief zijn, is essentieel voor de veiligheid van de volksgezondheid. Dat stellen de Europese Commissie (EC), het Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA) en de Hoofden van Geneesmiddelen Agentschappen (HMA) in een gezamenlijke brief.
Europa verplicht publicatie uitkomsten klinische studies

De verplichting dat onderzoeksgegevens binnen een jaar na afronding van de studie (binnen zes maanden voor pediatrische studies) gemeld moeten worden aan EudraCT  bestaat al sinds juli 2014, maar vooral academici houden zich hier vaak niet aan. Bedroeg de compliance onder deze groep slechts 23,6%, bij commerciële partijen lag deze met 77,2% veel hoger. Academische onderzoekers zijn zich vaak niet bewust van de verplichting of ze worden onvoldoende gestimuleerd hun studieresultaten openbaar te maken. Reden voor EC, EMA en HMA om met een herinneringsbrief te komen.    

Daarnaast houdt het EMA sinds september 2018 al nauwlettend in de gaten welke resultaten ontbreken in EudraCT en dringt er bij de betrokken partijen op aan zich aan de transparantieregels te houden.   

Publicatie van onderzoeksgegevens geeft participanten het gevoel dat hun vrijwillige deelname aan een klinische studie zin heeft gehad en dat ook anderen profijt hebben van de uitkomsten, schrijven de Europese instellingen. Zij menen dat patiënten en zorgverleners op deze manier aan extra informatie kunnen komen over de medicijnen die ze gebruiken en voorschrijven en dat hierdoor de wetenschappelijke kennis toeneemt en de ontwikkeling van geneesmiddelen efficiënter wordt.  

Document acties

Back to top