Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Begroting: Bruins zet in op beschikbaarheid medicijnen

PW39 - 19-09-2019
Om patiënten sneller te helpen aan nieuwe dure geneesmiddelen wordt jaarlijks een bedrag van € 10 miljoen gereserveerd. Dat schrijft minister Bruno Bruins van Medische Zorg in de begroting voor 2020 van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).
Begroting: Bruins zet in op beschikbaarheid medicijnen

In overleg met de Tweede Kamer heeft Bruins besloten een regeling te gaan onderzoeken om geneesmiddelen – intra- en extramuraal – die in de sluis zijn opgenomen voor prijsonderhandelingen, eerder beschikbaar te krijgen voor patiënten. In afwachting hiervan komt structureel € 10 miljoen beschikbaar.

Verder schrijft de minister dat hij doorgaat met het onderhandelen over de prijs van dure geneesmiddelen. Het gaat daarbij om medicijnen die jaarlijks meer dan € 50.000 per patiënt kosten, of voor alle patiënten samen meer dan € 40 miljoen per jaar.

Ook zal Bruins bij de farmaceutische industrie aandringen op meer openheid over de opbouw van medicijnprijzen. Dat we niet mogen weten waaróm we zoveel betalen voor dure geneesmiddelen is een grote irritatie voor de bewindsman, die onlangs dreigde de namen bekend te maken van fabrikanten die om onduidelijke redenen hun prijzen extreem verhogen.

Met andere Europese landen blijft VWS internationale horizonscans uitvoeren, om zich goed te kunnen voorbereiden op de komst van medicijnen die een grote impact hebben op het zorgbudget.

Een andere maatregel om de zorgkosten in toom te houden, is een aanpassing van de Wet geneesmiddelenprijzen. Hiermee worden de maximumprijzen lager vastgesteld, wat volgens Bruins “een forse besparing” moet opleveren.

Regio

Omdat ook na deze kabinetsperiode de zorgvraag zal blijven stijgen “en we tegen de grenzen oplopen van de organiseerbaarheid van de zorg” roept de minister zorgverzekeraars, gemeenten, zorgverleners en patiënten op om vanuit de regio na te denken hoe die vraag op te vangen. Voor de zomer van 2020 komt het kabinet zelf met voorstellen om de zorg in de toekomst betaalbaar en organiseerbaar te houden.

 

Document acties

Reacties

24-09-2019 12:05
K.G.J. Schneider zegt:

DSW heeft al laten weten dat de zorgpremie o.a. hierdoor 6 euro stijgt. Waar ligt de grens?

Back to top