Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

ACM: samenwerking bij inkoop medicijnen kan beter

07-11-2019
Ziekenhuizen en zorgverzekeraars kunnen meer halen uit hun samenwerking bij de inkoop van geneesmiddelen. Ook kunnen ze de mogelijkheden van de Mededingingswet beter benutten om te onderhandelen. Dat blijkt uit een evaluatie van de Autoriteit Consument & Markt (ACM).
ACM: samenwerking bij inkoop medicijnen kan beter

Nadere uitleg van de concurrentieregels heeft geholpen bij de onderhandelingen met geneesmiddelfabrikanten, maar het blijkt geen panacee te zijn voor lagere prijzen van medicijnen, concludeert de ACM na de evaluatie van de Leidraad gezamenlijke inkoop van geneesmiddelen voor de medisch-specialistische zorg uit 2016.

De leidraad vormde een belangrijke stimulans voor ziekenhuizen en zorgverzekeraars om samen op te trekken, in het bijzonder bij geneesmiddelen waarvoor alternatieven bestaan. Maar die samenwerking leidde ook tot meer complexiteit, waardoor de slagkracht afnam, concludeert de mededingingsautoriteit.

Bij andere geneesmiddelen – waarvoor geen alternatieven zijn – hebben zorgverzekeraars wel een sterkere positie in kunnen nemen. Dat heeft tot lagere kosten en mogelijk enige prijsverlaging geleid.

Verder concludeert de ACM dat marktpartijen, om juridische risico’s te vermijden, vaak voorzichtig zijn en ruim binnen de mogelijkheden voor samenwerking blijven. De mededingingsautoriteit gaat in de leidraad duidelijker aangeven welke ruimte de concurrentieregels bieden.

Document acties

Back to top