Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Zilveren Kruis op de vingers getikt vanwege polis

PW48 - 22-11-2018
Zilveren Kruis heeft patiënten te laat geïnformeerd over wijzigingen in de polisvoorwaarden. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) geeft de zorgverzekeraar hiervoor een formele waarschuwing. Ook heeft Zilveren Kruis de wijzigingen niet voorgelegd aan de zorgautoriteit.
Zilveren Kruis op de vingers getikt vanwege polis

Het gaat om de polis Basis Exclusief van Zilveren Kruis. De zorgverzekeraar maakte op 4 januari 2018 twaalf wijzigingen in de polisvoorwaarden bekend, die met terugwerkende kracht ingingen vanaf 1 januari dit jaar. Twee van de wijzigingen waren in het nadeel van de verzekerden.

De NZa rekent het Zilveren Kruis “zwaar aan” dat zij deze wijziging te laat met haar verzekerden heeft gedeeld. Als na het afsluiten van een polis de voorwaarden wijzigingen, is het van groot belang dat burgers hierover tijdig en duidelijk worden geïnformeerd.

Ook heeft Zilveren Kruis verzuimd de wijzigingen in de polisvoorwaarden te overleggen aan de NZa – hiertoe zijn zorgverzekeraars verplicht.

Zilveren Kruis heeft inmiddels maatregelen getroffen om tijdige publicatie en het overleggen van polisvoorwaarden aan de NZa te borgen. Gaat de zorgverzekeraar opnieuw in de fout, dan zal de zorgautoriteit een bestuurlijke boete opleggen.

Document acties

Back to top