Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Medicatieoverzichten afwijkend in ambulante psychiatrie

PW47 - 21-11-2018
Bij vier van de vijf patiënten die een psychiatrische ouderenkliniek bezoeken wijkt het medicatieoverzicht van de patiënt af van dat de apotheek en de huisarts. Bij mensen die alleen wonen worden de meeste verschillen gevonden. Het overzicht van de patiënt verschilt vaker met dat van de huisarts dan met dat van de apotheek.
Medicatieoverzichten afwijkend in ambulante psychiatrie

Schutter et al. vergeleken bij veertig patiënten die een algemene psychiatrische ouderenkliniek in Amsterdam bezochten de medicatieoverzichten van patiënt, apotheek en huisarts. Bij 32 patiënten was sprake van één of meer verschillen tussen deze overzichten. Het totaal aantal discrepanties bedroeg 174 bij 216 geneesmiddelen (80,5%). Bij 65% van de patiënten verschilde het patiëntoverzicht met dat van de huisarts en bij 67,5% met dat van de apotheek. Het totaal aantal discrepanties ten opzichte van de huisarts was groter dan ten opzichte van de apotheek (100 versus 74; p<0,01). Bij alle alleenwonende patiënten bestonden discrepanties; bij mensen die samen of in een instelling woonden, was dat 55%.

Bij ouderen kunnen verschillen tussen medicatieoverzichten extra van belang zijn omdat bij hen eerder bijwerkingen optreden door de veranderde farmacodynamiek en farmacokinetiek. [Tijdschr Psychiatr. 2018;9:601-5]

Document acties

gearchiveerd onder: Psychiatrie, Medicatieoverzichten
Back to top