Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Medicatiebeoordelingen niet altijd zinvol bij grote groep

PW48 - 20-11-2018
Een medicatiebeoordeling door een arts en een apotheker bij een grote groep patiënten zorgt voor een afname van het aantal medicatieproblemen, maar leidt niet tot betere klinische uitkomsten. Dat blijkt uit onderzoek van het Nivel en het VUmc, waarop Floor Willeboordse vorige week promoveerde.
Medicatiebeoordelingen niet altijd zinvol bij grote groep

In de studie Opti-Med werd het effect onderzocht van medicatiebeoordelingen in de huisartsenpraktijk bij een grote groep patiënten met ouderdomsklachten, zoals vallen, immobiliteit, duizeligheid, incontinentie of verminderde cognitie.

Het onderzoek vond plaats in 22 huisartsenpraktijken onder ruim vijfhonderd patiënten met recente ouderdomsklachten. De onderzoekers keken naar de doeltreffendheid van werken met een vast koppel van een arts en een apotheker, die de medicatiebeoordelingen uitvoerde en vervolgens advies gaf voor een interventie aan de huisarts van de patiënt.

Ten derde werd de betrokkenheid onderzocht van patiënten bij medicatiebeoordelingen, zowel met een vragenlijst als in een systematisch literatuuronderzoek.

Ondanks de goed in de praktijk in te passen werkwijze leidde het programma Opti-Med niet tot betere klinische uitkomsten voor patiënten, maar wel tot de oplossingen van meer medicijngerelateerde problemen, in vergelijking met de gebruikelijke huisartsenzorg.

Implementatie

De bevindingen roepen volgens de onderzoekers de vraag op of uitgebreide systematische medicatiebeoordelingen bij grote groepen patiënten wel efficiënt zijn. Verdere implementatie moet dan ook worden heroverwogen. Een hoogrisicogroep die daadwerkelijk profiteert van een medicatiebeoordeling zal in de toekomst beter moeten worden geïdentificeerd.

Het onderzoek Opti-Med was een samenwerking van het Nivel en de afdeling Huisartsgeneeskunde & Ouderengeneeskunde van het Amsterdam UMC, locatie VUmc. ZonMw gaf subsidie voor het onderzoek.

Document acties

Back to top