Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Dapagliflozine gelijkwaardig aan placebo

PW47 - 21-11-2018
De SGLT-2-remmer dapagliflozine (Forxiga) bleek geen beter of slechter effect te geven dan placebo wat betreft een gecombineerd eindpunt van cardiovasculaire sterfte, myocardinfarct en cerebrovasculair accident bij diabetes type 2-patiënten die lijden aan of een verhoogd risico hebben op atherosclerotische cardiovasculaire aandoeningen.
Dapagliflozine gelijkwaardig aan placebo

Dapagliflozine presteerde wel beter dan placebo op het verlagen van de hoeveelheid cardiovasculaire sterftes of ziekenhuisopnames door hartfalen. Dit concluderen onderzoekers Wiviott et al. deze maand in The New England Journal of Medicine aan de hand van resultaten uit de DECLARE-TIMI58-studie.

Document acties

gearchiveerd onder: Placebo, Dapagliflozine
Back to top