Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Vaker met psychisch probleem naar huisarts

PW44 - 31-10-2018
Het aandeel volwassen patiënten dat contact heeft gehad met de huisartsenpraktijk voor psychische en sociale problemen is tussen 2011-2017 toegenomen van 12% naar 18%.
Vaker met psychisch probleem naar huisarts

Dat blijkt uit cijfers van Nivel. Van de patiënten met psychische en sociale problemen die naar de huisarts gaan is 60% vrouw en 40% man.

Ook het aandeel patiënten dat een Praktijkondersteuner Huisarts Geestelijke Gezondheidszorg (POH-GGZ) zag na een consult van de huisarts, is in deze periode gestegen van 0,7% naar 4%. Ook dit zijn vaker vrouwen (65%) dan mannen (35%).

Document acties

gearchiveerd onder: Pychisch, Probleem, Artsen, huisartsen
Back to top