Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Rechter: preferentiebeleid Menzis in strijd met wet

Vonnis kan van invloed zijn op nieuwe voorstellen

PW46 - 13-11-2018
Menzis mag van het geneesmiddel cholecalciferol (vitamine-D) niet uitsluitend 25.000IE of 30.000IE vergoeden en alle overige doseringen niet. Deze uitspraak van de rechter kan een rol gaan spelen bij de beoordeling van alle voorstellen voor het preferentiebeleid.
Rechter: preferentiebeleid Menzis in strijd met wet

De voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland oordeelde op 1 november in een geschil tussen Menzis en Goodlife Fertility, registratie­houder van verschillende sterktes van cholecalciferol.

Voor haar preferentiebeleid 2019-2021 had Menzis aangegeven één product met de werkzame stof cholecalciferol in uitsluitend de sterkte 25.000IE of 30.000IE tablet of (drink)ampul aan te wijzen voor vergoeding. De achtergrond van dit beleid is dat de minister onlangs heeft besloten cholecalciferol in de dosering 800IE en 1000IE niet meer te vergoeden.

Menzis vroeg Goodlife Fertility een offerte uit te brengen voor zijn cholecalciferol-producten in alleen de doseringen 25.000IE en 30.000IE. Het bedrijf weigerde dit en stelde dat de zorgverzekeraar handelde in strijd met het Besluit Zorgverzekering. Menzis paste haar preferentiebeleid niet aan en gunde de levering aan een andere leverancier, waarop Goodlife Fertility de rechter vroeg te oordelen of de zorgverzekeraar doseringen – die door de minister zijn aangewezen als verzekerde prestaties – mag uitsluiten van vergoeding.

Omzetten lage dosering

Volgens de rechter vreest Menzis dat artsen de patiënten die de doseringen 800IE en 1000IE krijgen, zullen omzetten naar een hogere dosering van 5.600IE, die nog wel wordt vergoed. Om kosten te besparen heeft de zorgverzekeraar daarom besloten uitsluitend een preferent middel van cholecalciferol in de veel hogere sterktes van 25.000IE of 30.000IE aan te wijzen. Daarmee voorkomt Menzis naast omzetting ook de kosten van aflevering door de apotheker, omdat deze veel minder in rekening kunnen worden gebracht dan bij afleveringen in geringere doses.

De voorzieningenrechter oordeelt nu dat het vergoeden van uitsluitend de doseringen 25.000IE en 30.000IE cholecalciferol in strijd is met de wet. In het kader van het preferentiebeleid is een zorgverzekeraar alleen bevoegd om van geneesmiddelen met dezelfde werkzame stof in dezelfde dosering aan te wijzen welk middel in die dosering wordt vergoed.

Inkoopovereenkomst

Ook handelt Menzis onrechtmatig jegens Goodlife Fertility, dat mogelijk schade zal lijden doordat producten in andere doseringen dan 25.000IE of 30.000IE die het bedrijf op de markt brengt van vergoeding worden uitgesloten.

De rechter verbiedt Menzis haar preferentiebeleid voor vitamine-D uit te voeren. Ook moet de zorgverzekeraar de inkoopovereenkomsten met apothekers aanpassen en bij het beoordelen van de preferentiecompliance de vitamine D buiten beschouwing laten.

Menzis gaat in hoger beroep tegen de uitspraak.

Choleciferol is verkrijgbaar in de doseringen 800IE, 1000IE, 5.600IE, 25.000IE, 30.000IE, 50.0000IE en 100.000IE. Vanaf 3000IE is cholecalciferol een geneesmiddel, daaronder een voedingssupplement.

Document acties

Back to top