Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

NHG: farmacogenetische test soms zinvol

PW47 - 13-11-2018
Farmacogenetisch onderzoek ten behoeve van betere farmacotherapie vindt het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) alleen zinvol als een patiënt onverwacht reageert op een geneesmiddel, waarvan bekend is dat een variatie in het DNA een lage respons of een ernstige bijwerking kan verklaren. Dat staat in het NHG-Standpunt Farmacogenetica dat begin november op de website van het huisartsengenootschap is gepubliceerd.
NHG: farmacogenetische test soms zinvol

Hierin is een beslisboom en bijbehorende geneesmiddelentabel opgenomen die huisartsen kan helpen wanneer zij farmacogenetisch onderzoek overwegen. De uitkomst kan ook zijn dat het beter is om te switchen naar een alternatief geneesmiddel of om een spiegelbepaling aan te vragen. Reageert een patiënt onverwachts op een geneesmiddel dat niet in de tabel staat, dan adviseert het NHG om te overleggen met de apotheker.

Testen op DNA-variaties vóór de start van een geneesmiddel raadt het genootschap bij hoge uitzondering aan. Alleen wanneer bij eerstegraads familieleden van een patiënt ooit ernstige bijwerkingen zijn opgetreden. Preventief screenen wordt niet vergoed, onderzoek vanwege onverklaarbare bijwerkingen of lage respons vaak wel.

Wanneer farmacogenetisch onderzoek is uitgevoerd, moeten huisartsen de uitkomst vastleggen in het huisartseninformatiesysteem en – na toestemming van de patiënt – delen met de apotheker. De huisarts kan dan tevens met de apotheker afspreken wie van hen nagaat of aanpassen van overige medicatie nodig is.     

 

Document acties

Back to top