Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Patiënt ervaart knelpunten bij aanvraag hulpmiddelen

27-11-2018
Een op de zeven patiënten ervaart problemen bij de aanvraag of vergoeding van hulpmiddelen. Dat blijkt uit onderzoek van het Nivel onder leden van het Nationaal Panel Chronisch Zieken en Gehandicapten.
Patiënt ervaart knelpunten bij aanvraag hulpmiddelen

Patiënten moeten hulpmiddelen aanvragen bij verschillende instanties, afhankelijk van de wet waar ze onder vallen. Een aanvraag voor een hulpmiddel uit de Zorgverzekeringswet (Zvw) moet naar de zorgverzekeraar en een aanvraag voor een hulpmiddel uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) naar de gemeente.

Wanneer problemen zich voordoen bij de aanvraag van hulpmiddelen, lijken deze vaker voor te komen bij de Wmo. Problemen met de vergoeding komen daarentegen vaker voor als de zorgverzekeraar betaalt vanuit de Zvw.

Verder geven de ondervraagde patiënten met een chronische ziekte of beperking aan dat gerapporteerde knelpunten bij de aanvraag van hulpmiddelen relatief vaak gaan over de aanvraagprocedure of een afwijzing, terwijl het bij de vergoeding van hulpmiddelen vaak over de kosten gaat.

Het merendeel van respondenten zoekt of vraagt geen informatie over vergoedingen van hulpmiddelen. Meer dan de helft geeft aan te weten waar ze een hulpmiddel kunnen aanvragen. De groep die weleens informatie zoekt, kijkt op internet of stelt vragen aan de zorgverzekeraar.

 

 

Document acties

gearchiveerd onder: Hulpmiddelen
Back to top