Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

NZa roept op tot meer preventiemaatregelen

PW45 - 06-11-2018
Zorgaanbieders, zorgkantoren en zorgverzekeraars benutten onvoldoende de mogelijkheden van preventie, vindt de Nederlandse Zorgautoriteit, die de partijen oproept goede voorbeelden te delen.
NZa roept op tot meer preventiemaatregelen

Verder is de zorgautoriteit benieuwd welke knelpunten en belemmeringen partijen ervaren om aan preventie te werken, want zorgaanbieders kunnen bijvoorbeeld geïndiceerde preventie en zorggerelateerde preventie declareren. Hiervoor heeft de NZa bekostigingsmodellen, zorgprestaties en tarieven gemaakt, waarbinnen veel ruimte is voor innovatie.

Ook kunnen zorgaanbieders, zorgkantoren en verzekeraars binnen de Zorgverzekeringswet en de Wet langdurige zorg afspraken maken over preventie, aldus de zorgautoriteit.

Document acties

gearchiveerd onder: NZa, Preventiemaatregelen, Zorgaanbieders
Back to top