Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Nivel en IVM gaan meer samenwerken

PW43 - 18-10-2018
Goed voorschrijven van geneesmiddelen bevorderen, met dat doel gaan het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM) en het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (Nivel) intensiever samenwerken.
Nivel en IVM gaan meer samenwerken

Het convenant dat Nivel en IVM hebben getekend geldt voor een periode van drie jaar, daarna bepalen de organisaties of en hoe zij verder gaan.

Op projectbasis hebben de twee instituten samen al diverse onderzoeken uitgevoerd, naar onder meer het voorschrijven van antibiotica, het gebruik van longmedicatie en het opstellen van een kwaliteitsstandaard voor therapietrouw binnen de verpleging en verzorging.

Het Nivel is gespecialiseerd in gezondheidszorgonderzoek, het IVM in het implementeren van kennis en werkwijzen in de farmaceutische en farmacotherapeutische zorg.

 

Document acties

Back to top