Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Begroting VWS: Bruins eist openheid prijzen fabrikanten

PW39 - 19-09-2018
Farmaceutische bedrijven die hun geneesmiddelen extreem duur verkopen, moeten inzage bieden in de opbouw van hun prijzen. Dat schrijft minister Bruno Bruins van Medische Zorg in de Miljoenennota 2019. Verder wil de minister apothekers duidelijkheid bieden over wanneer zij zelf mogen bereiden.
Begroting VWS: Bruins eist openheid prijzen fabrikanten

Voor het kabinet is de maat vol: de strijd met farmaceutische bedrijven die te hoge prijzen vragen voor hun geneesmiddelen gaat door. In de begroting van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (WVS) schrijft Bruins dat hij erop zal aandringen dat farmaceuten transparanter worden over de totstandkoming van de prijzen. Daarbij zal hij zowel nationale als internationale bedrijven “aanspreken op hun verantwoordelijkheid”.

Onlangs nog bleek in de Kamer dat het de minister menens is, toen hij zijn afkeer uitsprak over de extreme prijsverhoging van chenodoexycholzuur (CDCA). “Maatschappelijk onaanvaardbaar”, aldus Bruins.

In de Miljoenennota staat verder dat VWS in 2019 meer duidelijkheid gaat bieden over de bevoegdheid voor apotheker om medicijnen te maken voor hun patiënten. Zelf bereiden kan in een aantal gevallen leiden tot forse kostenbesparingen zonder dat de kwaliteit minder wordt, aldus Bruins.

Voor de ontwikkeling van hun competenties ontvangen openbaar apothekers volgend jaar € 2,9 miljoen subsidie. Het bedrag is bestemd voor een stimuleringsprogramma waarmee Bruins wil borgen dat de huidige en toekomstige generatie apothekers toegerust is en blijft in het verlenen van farmaceutische patiëntenzorg.

Kosten geneesmiddelen

Uit de Miljoenennota van VWS blijkt dat de zorguitgaven in 2019 stijgen met € 5 miljard tot 71 miljard, een netto groei van 7%. Om de stijgende zorgkosten te remmen, gaat Bruins vaker met fabrikanten onderhandelen over nieuwe, dure geneesmiddelen. Dat zijn middelen die jaarlijks meer dan € 50.000 per patiënt kosten, of voor alle patiënten samen meer dan € 40 miljoen per jaar.

Om meer duidelijkheid te krijgen in de impact van nieuwe medicijnen op de zorgkosten start VWS met andere Europese landen internationale horizonscans. Verder gaat volgend jaar het huidige Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) op de schop. VWS bekijkt opnieuw welke geneesmiddelen – ingedeeld in 500 groepen - tegen welke prijs vanuit het basispakket vergoed worden.

Bij sommige groepen zijn de vergoedingen te laag bij andere juist te hoog: omdat er inmiddels veel concurrerende middelen op de markt zijn kan de vergoedingslimiet daar omlaag. Bruins onderzoekt hierbij ook de mogelijkheid van apotheekbereidingen. De modernisering van het GVS moet een bezuiniging opleveren van € 140 miljoen per jaar.

Een derde maatregel ten slotte in de VWS-begroting betreft het aanpassen van de Wet Geneesmiddelprijzen, die de maximumprijs bepaalt voor geneesmiddelen op basis van gemiddelden in referentielanden. De minister gaat de regels aanpassen zodat niet Duitsland, maar een ander – met Nederland vergelijkbaar – land met lagere prijzen gebruikt wordt om de maximumprijs te bepalen. Lagere maximumprijzen moeten een besparing opleveren van € 160 miljoen.   

 

Document acties

Back to top