Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Meer psychische en sociale problemen bij huisarts

23-10-2018
Het percentage volwassen patiënten dat contact heeft gehad met de huisartsenpraktijk voor psychische en sociale problemen is tussen 2011-2017 toegenomen van 12% naar 18%. Dat blijkt uit cijfers van Nivel.
Meer psychische en sociale problemen bij huisarts

Van de patiënten met psychische en sociale problemen die naar de huisarts gaan is 60% vrouw en 40% man. Ook het percentage patiënten dat een Praktijkondersteuner Huisarts Geestelijke Gezondheidszorg (POH-GGZ) zag na een consult van de huisarts, is in deze periode gestegen van 0,7% naar 4%. Ook dit blijken vaker vrouwen (65%) dan mannen (35%) te zijn.

Sinds de invoering van de basis-GGZ in Nederland, begin 2014, dienen patiënten met lichte psychische of sociale problemen geholpen te worden binnen de huisartsenzorg. Hiervoor kan de huisarts een POH-GGZ inzetten.

 

 

 

Document acties

Back to top