Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Groen licht voor acht geneesmiddelen

PW43 - 24-10-2018
De Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) heeft een positief advies gegeven over nieuwe handelsvergunningen voor acht geneesmiddelen. Brigatinib (Alunbrig) is een proteïnekinaseremmer die bestemd is voor de behandeling van volwassenen met anaplastisch lymfoom kinase (ALK)-positief niet-kleincellig longcarcinoom eerder behandeld met crizotinib.
Groen licht voor acht geneesmiddelen

De geneesmiddelen doravirine/lamivudine/tenofovir disoproxil (Delstrigo) en doravirine (Pifeltro) zijn bestemd voor de behandeling van volwassenen die besmet zijn met het hiv-1-type en niet resistent zijn voor de reverse transcriptaseremmers uit de klasse van non-nucleoside-analoga, lamivu­dine of tenofovir. Drie biosimilars van pegfilgrastim (Fulphila, Pelmeg en Ziextenzo) zijn geïndiceerd voor het verkorten van de duur van neutropenie en het optreden van febriele neutropenie bij patiënten die behandeld worden met cytostatica tegen maligniteiten.

Document acties

gearchiveerd onder: Brigatinib, CHMP, Tenofovir
Back to top