Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Liset van Dijk bijzonder hoogleraar Pharmacy Health Services Research

PW37 - 03-09-2018
Nivel-medewerker Liset van Dijk is benoemd tot bijzonder hoogleraar Pharmacy Health Services Research aan de Rijksuniversiteit Groningen. De leerstoel, die is ingesteld door het Nivel, moet de inbreng vergroten van de klinische praktijk in het farmaceutisch onderzoek en onderwijs.
Liset van Dijk bijzonder hoogleraar Pharmacy Health Services Research

De nieuwe leerstoel is ondergebracht bij de groep FarmacoTherapie, -Epidemiologie & -Economie van het Groningen Research Institute of Pharmacy (GRIP) en bij de opleiding Farmacie.

Het Nivel heeft met de leerstoel twee doelen: het stimuleren van onderzoek naar voorschrijven en gebruik van geneesmiddelen en therapietrouw en het ontwikkelen van de wetenschappelijke discipline farmaceutisch zorgonderzoek.

In haar onderzoek zal Van Dijk zich richten op: medicijnen, mensen en maatschappij. Daarbij zal ze specifiek aandacht besteden aan de organisatie van farmaceutische patiëntenzorg en de effecten daarvan op medicatiegebruik en therapietrouw.

Daarnaast zal Van Dijk zich bezig houden met de effecten van beleidsvorming op medicatiegebruik en op internationaal vergelijkend onderzoek naar verschillende aspecten van medicatiegebruik en de apothekerspraktijk. Onderwijs in de farmaceutische patiëntenzorg binnen de apothekersopleiding neemt daarbij een belangrijke plaats in.

Liset van Dijk promoveerde in 1994 in de Sociologie aan de Universiteit Utrecht. Sinds 1999 is zij werkzaam bij het Nivel, waar zij ook nu werkzaam blijft.

 

Document acties

Back to top