Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Infectiepreventie in verpleeghuizen niet op orde

02-11-2018
Bij achttien van de negentien verpleeghuizen die de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft onderzocht zijn de infectiepreventie en het antibioticabeleid niet op orde.
Infectiepreventie in verpleeghuizen niet op orde

In de verpleeghuizen heeft de Inspectie inmiddels maatregelen getroffen. De bezochte instellingen hadden aangegeven dat ze geen audit infectiepreventie uitvoeren, waarna de IGJ is overgegaan tot het toetsen van: uitvoering, regie van de zorg en het nemen van bestuurlijke verantwoordelijkheid.

Infecties met resistente bacteriën vormen een grote bedreiging voor de kwetsbare bewoners van verpleeghuizen. Daarom is het volgens de Inspectie cruciaal dat verpleeghuizen de juiste maatregelen nemen om te zorgen voor een schone en veilige omgeving.

De IGJ geeft aan door te gaan met haar toezicht op infectiepreventie bij de verpleeghuizen, om zo bij te dragen aan het beter toepassen van de normen door de zorgaanbieders. Met de factsheet ‘Infectiepreventie in de verpleeghuiszorg’ vraagt de Inspectie extra aandacht voor dit onderwerp.

 

Document acties

Back to top