Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

CMDh: aanpassingen in productinformatie

PW43 - 25-10-2018
De productinformatie van enkele geneesmiddelen moet worden aangepast. De Co-ordination Group for Mutual Recognition and Decentralised Procedures – Human (CMDh) besloot hiertoe op grond van periodieke veiligheidsrapportages (PSUR’s.) en anbevelingen van de Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC).
CMDh: aanpassingen in productinformatie

Bij 5-fluorouracil (voor intraveneus gebruik) wordt een contraindicatie voor patiënten met volledige DPD-deficiëntie toegevoegd en een waarschuwing voor het risico op ernstige toxiciteit bij patiënten met verlaagde DPD-enzymactiviteit. Ook komt er een toevoeging van waarschuwingen voor cardiotoxiciteit en encefalo­pathie. Tevens worden de volgende bijwerkingen toegevoegd: febriele neutropenie met frequentie ‘vaak’, infecties met frequentie ‘zeer vaak’, hartstilstand met frequentie ‘zeer zelden’, pericarditis met frequentie ‘niet bekend’, encefalopathie met hyperammoniëmie met frequentie ‘niet bekend’ en uitleg bij de bijwerking leuko-encefalopathie dat deze niet afhankelijk is van de dosering of het al dan niet bestaan van DPD-deficiëntie. De verwijzing dat er geen antidotum bestaat wordt verwijderd.

Aan de informatie over aldesleukine worden de bijwerkingen griep­achtige verschijnselen, hyponatriëmie en hypofosfatemie met frequentie ‘vaak’ toegevoegd.

Allopurinol krijgt de toevoeging van de bijwerkingen angio-oedeem en anafylactische reactie met frequentie ‘zeer zelden’.

Bij amantadine komt een waarschuwing voor stoornissen in de impulsbeheersing en visusstoornissen. De bijwerkingen stoornissen in de impulsbeheersing met frequentie ‘niet bekend’, wazig zien met frequentie ‘zelden’ en corneale laesies met frequentie ‘zeer zelden’ worden toegevoegd.

De interactie met valproaat wordt toegevoegd aan de informatie van amitriptyline. Verder wordt de aanpassing van de bijwerking hallucinaties aangepast door het gedeelte ‘in schizofrene patiënten’ te verwijderen en wordt hypo­natriëmie toegevoegd als symptoom van overdosering.

Cisplatine krijgt de toevoeging van bijwerking veneuze trombo-embolie met frequentie ‘vaak’.

Bij dapoxetine wordt de interactie met grapefruitsap beschreven door de sterke remming van CYP3A4.

Document acties

Back to top