Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Geen verhoogde sterfte bij gebruik van tweede-generatie-antipsychotica

PW36 - 06-09-2018
Het gebruik van antipsychotica lijkt de sterfte bij patiënten met schizofrenie niet te verhogen. Bij kwetsbare groepen is de kans om te overlijden mogelijk wel verhoogd.
Geen verhoogde sterfte bij gebruik van tweede-generatie-antipsychotica

Dit blijkt uit een meta-analyse van 352 gerandomiseerde en gecontroleerde onderzoeken, met in totaal 84.988 deelnemers, die tweede-generatie-antipsychotica vergelijken met placebo. Driehonderd studies duurden drie maanden of korter. De primaire uitkomstmaat was de sterfte ongeacht de oorzaak. Secundaire uitkomsten waren sterfte door natuurlijke oorzaak, suïcide en sterfte door andere niet-natuurlijke oorzaken.

Bij de 53.804 patiënten die antipsychotica gebruikten, werden 207 sterfgevallen gerapporteerd (0,4%). In de placebogroep met 31.184 patiënten waren 99 sterfgevallen (0,3%).

De onderzoekers vonden geen bewijs voor een verschil in de overall-sterfte tussen antipsychotica en placebo (odds ratio 1,19; 95%BI 0,93–1,53), voor suïcide (OR 1,15; 0,47–2,81) of overlijden door natuurlijke of andere niet-natuurlijke oorzaak. Uit een subgroepanalyse bleek de sterfte bij dementiepatiënten wel toegenomen (OR 1,56; 95%BI 1,10–2,21), evenals bij oudere patiënten (OR 1,38; 1,01–1,89) en bij aripiprazol (OR 2,20; 1,00–4,86). 

[Lancet Psychiatry. 2018 Aug;5(8):653-663]

Document acties

gearchiveerd onder: Schizofrenie, Sterfte, Antipsychotica
Back to top