Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Cao: 2% meer loon voor personeel

17-12-2018
Medewerkers in de openbare apotheek krijgen volgend jaar een structurele loonsverhoging van 2% en een eenmalige uitkering van 1,5% over het salaris van 2018. Dat hebben de cao-partijen vastgelegd in een onderhandelingsakkoord voor een nieuwe Cao Apotheken en een aanpassing van de pensioenregeling PMA.
Cao: 2% meer loon voor personeel

De werkgeversorganisaties Vereniging Zelfstandige Apotheken (VZA) en de Associatie van Ketenapotheken (ASKA) en de vakbonden FNV en CNV hebben de nieuwe cao afgesloten voor de periode van 1 mei 2017 tot en met 1 mei 2019.

Werknemers ontvangen de structurele loonsverhoging van 2% op 1 april 2019 en de eenmalige uitkering van 1,5% over het bruto jaarsalaris 2018 – voor werknemers die in april 2019 in dienst zijn bij een werkgever die valt onder de Cao Apotheken.

Verder zijn de cao-partijen overeengekomen dat werkgevers bij ziekte over de eerste 26 weken het loon van medewerkers aanvullen tot 100%; over de tweede 26 weken tot 90%; bij de derde 26 weken tot 80% en bij het vierde en laatste tijdvak van 26 weken tot 70%.

De pensioenopbouw van het Pensioenfonds Medewerkers Apotheken (PMA) zal per 1 januari 2020 wijzigen met een aantal tijdelijke maatregelen om de stijging van de pensioenpremie te beperken. Zo worden toeslagen voortaan uitgekeerd op basis van prijsindexering in plaats van loonindexering.

Ook hebben werkgevers en werknemers afgesproken de stagevergoedingen te verhogen met enkele euro’s per dag. Verder komen de registratiekosten voor de Kwaliteitsregistratie en Accreditatie beroepsbeoefenaren in de Zorg (Kabiz) niet voor rekening van de apotheekmedewerkers; die worden vergoed via de Stichting Bedrijfsfonds Apotheken (SBA).

Volgens de cao-partijen is werkdruk in de apotheek nog altijd een serieus onderwerp. Daarom zal een delegatie van werkgevers en werknemers zich op basis van de beschikbare onderzoeken gaan buigen over mogelijke maatregelen.

Achterban

De cao-partijen leggen het onderhandelingsakkoord deze week voor aan hun achterban. Na instemming van alle partijen wordt de Cao Apotheken aangemeld bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, met het verzoek de afspraken algemeen bindend  te verklaren (AVV).

Na het verkrijgen van de AVV informeren de werkgevers- en werknemersorganisaties de branche, en vanaf dat moment gelden de afspraken voor alle medewerkers in de openbare farmacie.

 

 

 

Document acties

gearchiveerd onder: CAO Apotheken
Back to top