Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Veel onnodige handelingen door verpleegkundigen

PW19 - 03-05-2017
Verpleegkundigen en verzorgenden voeren dagelijks veel overbodige handelingen uit bij patiënten. Soms is het effect zelfs schadelijk voor de patiënt. Dat blijkt uit een enquête onder 600 leden van beroepsvereniging Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN).
Veel onnodige handelingen door verpleegkundigen

Uit de peiling komt een top 5 naar voren van overbodige handelingen, waarvan 65% dagelijks terugkomt. Volgens 46% van de verpleegkundigen en verzorgenden is de traditie – "we doen het altijd zo" – de reden van deze routine.

De meest genoemde overbodige handeling is het onnodig vaak (tot driemaal daags) controleren van vitale functies, zoals temperatuur, bloeddruk en pols. Op de tweede plaats staat het zwachtelen en aantrekken van steunkousen; vaak is niet duidelijk of cliënten steunkousen nodig hebben.

Verder noemen de respondenten het volgens protocol meerdere keren per dag vervangen en onderhouden van katheters, infusen en stoma’s. Ook het dagelijks volledig wassen van patiënten en het standaard gebruik van water en zeep is veel gemeld. Dit zou bovendien belastend zijn voor de patiënt en kunnen leiden tot een droge huid.

Op nummer vijf ten slotte staat het overnemen van handelingen die de patiënt – eventueel na instructie – zelf kan verrichten, zoals scheren, wassen en het klaarzetten en toedienen van geneesmiddelen.

Onderzoekers van het IQ Healthcare van het Radboudumc inventariseren op dit moment de bestaande richtlijnen voor verpleegkundigen op overbodige handelingen. Zij combineren hun uitkomsten later dit jaar met de resultaten van de ledenpeiling door V&VN, wat moet leiden tot een ‘Beter Laten’-lijst.

 

 

Document acties

gearchiveerd onder: Verpleegkunde, Bedrijfsvoering
Back to top