Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

IGZ: minder meldingen productdefecten

PW19 - 03-05-2017
De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft vorig jaar 588 meldingen behandeld over problemen bij de productie en distributie van geneesmiddelen. In 2015 waren het er 650, meldt IGZ in het Jaarbeeld 2016.
IGZ: minder meldingen productdefecten

De meeste meldingen die het IGZ-team Good Manufacturing Practice en Good Distribution Practice (GMP en GDP) vorig jaar heeft behandeld betroffen productdefecten (55%). Het ging daarbij voornamelijk om afwijkingen aan het geneesmiddel zelf (25%), afwijkingen aan de verpakking of de bijsluiter (14%) en vermoedelijke vervalsingen (8%).

Van de gemelde productdefecten ging het bij 60% van de gevallen om producten die ook voor de Nederlandse markt zijn geregistreerd. Deze meldingen gaven in 30 gevallen aanleiding voor een terugroepactie: 6 keer op groothandelsniveau, 16 keer op apotheekniveau en 8 keer op patiëntniveau. In 9% van de meldingen ging het om inspectiebevindingen van producenten of groothandels door andere EU-lidstaten. In één geval leidde dit tot een terugroepactie van de Nederlandse markt op apotheekniveau.

Geneesmiddeltekorten

Verder heeft de Inspectie vorig jaar 116 meldingen behandeld over geneesmiddeltekorten. In ongeveer 50 gevallen gaf IGZ toestemming voor het leveren van een geneesmiddel dat in een ander Europees land is geregistreerd.

In het kader van het toezicht op de productie en distributie van geneesmiddelen verrichtte de Inspectie in 2016 in totaal 276 bezoeken. De Nederlandse GMP-inspecteurs hebben 20  inspecties in het buitenland uitgevoerd.

 

Document acties

gearchiveerd onder: Kwaliteit, Overheid, inspectie
Back to top