Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

RIVM: antibioticaresistentie stabiel in Nederland

29-06-2017
Het aantal bacteriën dat resistent is tegen antibiotica bij mensen is het afgelopen jaar stabiel gebleven. Wel worden incidenteel nog steeds uitbraken van resistente bacteriën in zorginstellingen gemeld. De verwachting is dat dit in de toekomst vaker zal voorkomen. Het is daarom zaak alert te blijven. Dat schrijft het RIVM in een vandaag gepubliceerd rapport.
RIVM: antibioticaresistentie stabiel in Nederland

Resistente bacteriën die in zorginstellingen opduiken kunnen zich volgens het RIVM verder verspreiden naar andere instellingen of onder de bevolking. Vooral kwetsbare mensen kunnen hiervan ziek worden.Wereldwijd neemt het aantal resistente bacteriën nog steeds toe.

Nederlandse huisartsen schreven in 2016 ongeveer 2% minder antibioticakuren voor dan in het jaar daarvoor. De cijfers van ziekenhuizen over 2016 zijn nog niet bekend, maar in 2015 was het antibioticagebruik hier stabiel. Verder daalde het gebruik van antibiotica voor dieren vorig jaar. Ook nam de mate waarin resistente bacteriën bij dieren voorkomen verder af. Volgens het RIVM laat dit zien dat de in 2011 ingezette maatregelen in de veehouderij goed zijn geweest. "Maar hier moet blijvend aandacht voor zijn om de bereikte resultaten vast te houden."

De maatregelen die het RIVM noodzakelijk acht om resistentie tegen te gaan zijn: steeds per patiënt en per infectie bepalen of antibiotica moeten worden voorgeschreven, snel inzicht krijgen in het voorkomen van resistente bacteriën en hygiënemaatregelen naleven in zorginstellingen, zoals handen wassen, om te voorkomen dat bacteriën zich verspreiden. "Door op deze manieren te handelen is bijvoorbeeld het aantal MRSA-bacteriën in ziekenhuizen de afgelopen jaren laag gebleven", aldus het RIVM. De MRSA-bacterie is ongevoelig voor veel soorten antibiotica.  

 

 

 

 

 

  .

Document acties

Back to top