Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

RIVM: resistentie bestrijden door betere zuivering

06-07-2017
Door de huidige zuivering van afvalwater nemen de concentraties antibioticaresistente bacteriën in het milieu af, maar hier is nog winst te behalen met aanvullende technieken, stelt het RIVM in een vandaag gepubliceerd rapport. Jaarlijks komt meer dan negenhonderd kilo antibiotica in het oppervlaktewater terecht.
RIVM: resistentie bestrijden door betere zuivering

Antibioticaresistentie kan volgens het RIVM bestreden worden aan de bron, decentraal (afvalwater ziekenhuizen of specifieke voorraden mest), of end-of-pipe (nazuivering afvalwater of mest).

Het RIVM-rapport ‘Bronnen van antibioticaresistentie in het milieu en mogelijke maatregelen’ is volgens minister Edith Schippers van VWS belangrijk om te kunnen inschatten wat de gevonden verspreiding van antibiotica betekent voor de volksgezondheid en of maatregelen nodig zijn om verspreiding via het milieu te verminderen.  

Afvalwater is naast mest de belangrijkste bron waardoor antibioticaresistente bacteriën in het milieu terechtkomen. In 60 tot 100% van het onderzochte afvalwater zitten bijzondere resistente bacteriën (BMRO), zoals ESBL-producerende E. coli en carbapenemase producerende enterobacteriën (CPE). Daarnaast zijn ook resten antibioticakuren in het afvalwater gevonden.

Wat opvalt is dat er geen duidelijke bijdrage van ziekenhuizen is op het vóórkomen van CPE. Dit was van tevoren wel als mogelijkheid ingeschat. Op basis van deze bevindingen is het daarom niet nodig om speciale maatregelen te nemen bij ziekenhuizen.

Dragerschap van CPE onder de bevolking in Nederland is laag, benadrukt het RIVM. “Het komt binnen via reizigers. In de zorg wordt hierop gescreend zodat verspreiding onder risicogroepen wordt voorkomen.”

Volgens het RIVM is het aannemelijk dat antibioticaresistentie via het milieu bijdraagt aan de totale blootstelling aan antibioticaresistentie, maar dat de omvang daarvan onbekend is. Aanvullend onderzoek is daarom nodig.

Document acties

Back to top