Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Polypil biedt weinig extra

PW18 - 01-05-2017
Een polypil tegen atherosclerotische hart- en vaatziekten – met in elk geval een antihypertensivum en een cholesterolverlager – verhoogt de therapietrouw (65% tegen 26% bij aparte middelen) maar geeft ook iets meer bijwerkingen (relatief risico [RR] 1,6; 95%-betrouwbaarheidsinterval [BI95] 1,09-1,66).
Polypil biedt weinig extra

Onzeker zijn de effecten op mortaliteit (RR 1,10; BI95 0,64-1,89) en op hart- en vaatziekten (RR 1,26; BI95 0,95-1,66).

Bij een update breidden Bahiro et al. hun meta-analyse uit 2014 met vier studies uit tot dertien. De onderzochte polypillen werden vergeleken met placebo, standaardzorg of een ander geneesmiddel. Het gebrek aan uitsluitsel komt mede doordat vooral het effect op risicofactoren werd gerapporteerd en niet het effect op klinische eindpunten. [Cochrane Database Syst Rev. 2017;3:CD009868.]

Document acties

Back to top