Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Apotheek op Bonaire weer veilig

PW19 - 02-05-2017
Apotheek Botica Sabana in Kralendijk op Bonaire heeft voldoende maatregelen genomen om weer verantwoord farmaceutische zorg te kunnen leveren. Dat heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) bepaald na een bezoek aan deze apotheek.
Apotheek op Bonaire weer veilig

Hiermee vervalt de waarschuwing die IGZ in juni 2016 had gegeven omdat Apotheek Botica Sabana de medicatiebewaking, de medicatieoverdracht en de waarneemregeling niet op orde had. Dit kwam volgens de Inspectie omdat deze apotheek niet beschikt over een apotheekinformatiesysteem (AIS).

Tot medio oktober 2016 had de apotheek de tijd gekregen de nodige maatregelen te treffen. Bij een inspectiebezoek in januari 2017 heeft IGZ vastgesteld dat Apotheek Botica Sabana voldoende maatregelen heeft genomen om de risico’s voor de patiëntveiligheid afdoende te beheersen.

Verder stelt de Inspectie vast dat de apotheek in afwachting is van een nieuw gemeenschappelijk AIS voor alle apotheken op Bonaire. Volgens IGZ zijn de apotheken voortvarend bezig met de invoering hiervan.

De toezichthouder blijft de vorderingen echter wel op de voet volgen en zal zo nodig – opnieuw – handhavend optreden wanneer Apotheek Botica Sabana geen verantwoorde zorg levert of de invoering van het nieuwe AIS te lang duurt.

Document acties

Back to top