Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Overgewicht door puffers met corticosteroïden

PW15 - 06-04-2017
Inhalatiemedicatie met corticosteroïden lijkt bij volwassenen een grotere kans te geven op een hoger BMI, bij vrouwen is dit verband het sterkst. Dit blijkt uit onderzoek van het Erasmus MC.
Overgewicht door puffers met corticosteroïden

Hoewel geen direct noodzakelijk verband is vastgesteld, zijn er wel sterke aanwijzingen dat de puffers met corticosteroïden deze onverwachte bijwerkingen hebben voor vrouwen.

Onderzoekers Liesbeth van Rossum, internist-endocrinoloog en hoofdonderzoeker bij het Centrum Gezond Gewicht van het Erasmus MC, en arts-onderzoeker Mesut Savas deden onderzoek naar gebruik van corticosteroïden onder ruim 140.000 personen. De vrouwen die inhalatiemedicatie gebruiken, scoren bijna een punt hoger op hun BMI en hebben een grotere buikomvang dan niet-gebruikers. Ook de kans op verhoogde bloeddruk, hogere bloedsuikerwaarden, meer vetdeeltjes in het bloed en minder goed cholesterol blijkt vooral bij vrouwen hoger.

Volgens de onderzoekers is het absoluut niet de bedoeling dat vrouwen hun medicatie nu links laten liggen. Ze pleiten voor meer aandacht voor bijwerkingen en een betere afweging in de balans tussen bijwerkingen en het beoogde therapeutisch effect, vooral bij vrouwen met een verhoogd risico op het metabool syndroom.

Document acties

Back to top