Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Innovaties al in beeld voor ze markt bereiken

PW27/28 - 28-06-2017
België, Nederland, Luxemburg en Oostenrijk starten een gezamenlijk project rond horizon scanning in de geneesmiddelensector, meldt het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS). De landen gaan farmaceutische innovaties in kaart brengen vóór ze op de markt komen.
Innovaties al in beeld voor ze markt bereiken

Het structureel verzamelen en analyseren van informatie uit bijvoorbeeld onderzoek en literatuur geeft beter zicht op verwachte kosten, aantallen patiënten, en uitbreidingen van indicaties. VWS-minister Edith Schippers: “Onze eerste experimenten met horizon scanning gaven ons veel waardevolle informatie om beter om te kunnen gaan met nieuwe geneesmiddelen. Daarom vind ik internationale samenwerking op dit terrein belangrijk.”

Met de informatie staan de landen volgens Schippers sterker, bijvoorbeeld bij de inkoop van geneesmiddelen voor zorgaanbieders, of bij het bepalen voor welke geneesmiddelen zij gezamenlijke prijsonderhandelingen gaan starten.

In BeNeLuxA-verband werd al eerder geëxperimenteerd met samenwerking op dit onderwerp. Omdat horizon-scanning complex is, maar voor andere landen ook waardevolle informatie oplevert, nodigt het samenwerkingsverband ook andere landen uit om op dit terrein samen te werken.

 

Document acties

Back to top