Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Kwart tijd langdurige zorg naar administratie

PW27/28 - 27-06-2017
Professionals in de langdurige zorg besteden 25% van hun werktijd aan administratieve taken. Zij ervaren dit als belastend omdat het ten koste gaat van de directe zorg. Dit blijkt uit onderzoek van organisatieadviesbureau Berenschot onder 4200 zorgverleners in deze sector.
Kwart tijd langdurige zorg naar administratie

Negen op de tien medewerkers die directe zorg verlenen in de langdurige zorg ervaren administratieve taken als belastend; zij zijn werkzaam in de gehandicaptenzorg, verpleging, verzorging, thuiszorg en geestelijke gezondheidszorg. Zelf vinden de zorgverleners het acceptabel om 14% van hun werkbare tijd bezig te zijn met administratie.

Ondanks alle initiatieven om de regeldruk terug te dringen, is de administratieve belasting niet aantoonbaar verminderd, concludeert Berenschot. Veel zorgorganisaties stellen zelfs dat de administratieve belasting is gestegen door een toename van het aantal financiers en gebrek aan eenduidigheid over eisen aan registratie en verantwoording.

Uit het onderzoek blijkt verder dat overheid, uitvoeringsorganisaties en toezichthouders niet als enigen verantwoordelijk zijn voor de regeldruk. De administratieve belasting is volgens Berenschot ook een gevolg van de interpretatie van die regels door zorgorganisaties zelf. Bovendien leggen zij zichzelf en hun professionals allerlei aanvullende regels op.

Berenschot pleit voor een gezamenlijke aanpak door zorgorganisaties en overheid om vanuit het perspectief van cliënten en de werkvloer de administratieve belasting te verlagen.

Document acties

Back to top